Vtelevizi.cz

Přihlášení/registrace

Uživatelské jméno:

Heslo:

zapamatovat

Registrace (proč?)
Zapomenuté heslo


Zpravodajství v televizi (TV program)

Výpis: jízdní řád náhledy

Zpravodajství v TV archivu (pro okamžité sledování online)

dnes

00:00  ČT24Zprávy
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
01:40  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
02:00  ČT24Zprávy
02:10  Nova InternationalTelevizní noviny
02:55  Nova InternationalSnídaně
03:00  ČT24Zprávy
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
05:00  ČT24Zprávy
05:55  Nova InternationalSnídaně
06:00  ČT24Zprávy
06:00  CNN Prima NewsNový den
08:30  ČT sportPanorama
09:00
 
 
CNN Prima NewsPrávě dnes
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:00  Nova InternationalPolední Televizní noviny
12:30  ČT24Zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
13:30  ČT24Zprávy
13:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
13:35  HBO 3Vendeta
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
14:20  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:30  ČT24Zprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
15:20  CNN Prima NewsK věci
15:30  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  ČT24Zprávy
16:30  CNN Prima NewsKrimi zprávy
16:55  CNN Prima NewsZprávy z regionů
17:00  ČT24Zprávy
17:30  ČT24Zprávy
17:30  CNN Prima NewsK věci
18:00  ČT24Zprávy
18:35  CNN Prima NewsZprávy PLUS
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:55  Prima PlusSHOWTIME
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
21:30  CNN Prima News360°
23:00  CNN Prima NewsZprávy
23:55  CNN Prima News360°

zítra

00:00  ČT24Zprávy
00:50  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
02:00  ČT24Zprávy
02:15  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:05  Nova InternationalSnídaně
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
05:00  ČT24Zprávy
06:00  ČT24Zprávy
06:00  CNN Prima News360°
07:00  CNN Prima NewsZprávy
07:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
07:55  Nova InternationalVíkendová Snídaně
08:00  CNN Prima NewsZprávy
09:00  CNN Prima NewsZprávy
10:00  CNN Prima NewsZprávy
10:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
11:00  ČT24Zprávy
11:00  CNN Prima NewsZprávy
11:25  CNN Prima NewsZprávy PLUS
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
15:00  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
17:00  ČT24Zprávy
17:00  CNN Prima NewsZprávy
18:00  ČT24Zprávy
18:00  CNN Prima NewsZprávy
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:55  Prima PlusSHOWTIME
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  ČT24Zprávy
21:05  CNN Prima NewsZprávy
22:00  ČT24Zprávy
22:00  CNN Prima NewsZprávy

neděle

00:00  ČT24Zprávy
00:50  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:00  ČT24Zprávy
02:00  ČT24Zprávy
02:10  CNN Prima NewsShowtime magazín
02:25  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
05:00  ČT24Zprávy
05:10  CNN Prima NewsShowtime magazín
06:00  CNN Prima NewsSHOWTIME
06:15  CNN Prima NewsShowtime magazín
07:00  ČT24Zprávy
07:00  CNN Prima NewsZprávy
07:55  Nova InternationalVíkendová Snídaně
08:00  ČT24Zprávy
08:00  CNN Prima NewsZprávy
08:40  ČT sportPanorama
09:00  ČT24Zprávy
09:00  CNN Prima NewsZprávy
10:00  CNN Prima NewsZprávy
10:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
11:00  ČT24Zprávy
13:00  ČT24Zprávy
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
16:00  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  Nova InternationalDoktoři z Počátků (32)
17:00  ČT24Zprávy
17:00  CNN Prima NewsZprávy
18:00  ČT24Zprávy
18:00  CNN Prima NewsZprávy
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:55  Prima PlusSHOWTIME
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
20:15  CNN Prima NewsShowtime magazín
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
22:00  ČT24Zprávy
22:00  CNN Prima NewsZprávy

pondělí

00:00  ČT24Zprávy
01:00  ČT24Zprávy
01:35  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:50  CNN Prima NewsShowtime magazín
02:00  ČT24Zprávy
02:05  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:10  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
08:30  ČT sportPanorama
09:00  CNN Prima NewsPrávě dnes
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:00  Nova InternationalPolední Televizní noviny
12:05  ČT sportPanorama
12:30  ČT24Zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
13:30  ČT24Zprávy
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
14:20  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:30  ČT24Zprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
15:20  CNN Prima NewsK věci
15:30  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  ČT24Zprávy
16:30  CNN Prima NewsKrimi zprávy
16:55  CNN Prima NewsZprávy z regionů
17:00  ČT24Zprávy
17:30  ČT24Zprávy
17:30  CNN Prima NewsK věci
18:00  ČT24Zprávy
18:35  CNN Prima NewsZprávy PLUS
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
21:30  CNN Prima News360°
23:00  CNN Prima NewsZprávy
23:55  CNN Prima News360°

úterý

00:00  ČT24Zprávy
00:20  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
02:00  ČT24Zprávy
02:35  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:20  Nova InternationalSnídaně
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
04:20  CNN Prima News360°
05:00  ČT24Zprávy
05:55  Nova InternationalSnídaně
05:55  CNN Prima NewsNový den
06:00  CNN Prima NewsNový den
08:30  ČT sportPanorama
09:00  CNN Prima NewsPrávě dnes
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:00  Nova InternationalPolední Televizní noviny
12:05  ČT sportPanorama
12:30  ČT24Zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
13:30  ČT24Zprávy
13:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
14:20  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:30  ČT24Zprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
15:20  CNN Prima NewsK věci
15:30  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  ČT24Zprávy
16:30  CNN Prima NewsKrimi zprávy
16:55  CNN Prima NewsZprávy z regionů
17:00  ČT24Zprávy
17:30  ČT24Zprávy
17:30  CNN Prima NewsK věci
18:00  ČT24Zprávy
18:35  CNN Prima NewsZprávy PLUS
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
21:30  CNN Prima News360°
23:00  CNN Prima NewsZprávy
23:55  CNN Prima News360°

středa

00:00  ČT24Zprávy
00:25  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
02:00  ČT24Zprávy
02:45  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
03:30  Nova InternationalSnídaně
04:00  ČT24Zprávy
04:20  CNN Prima News360°
05:00  ČT24Zprávy
05:55  Nova InternationalSnídaně
05:55  CNN Prima NewsNový den
06:00  CNN Prima NewsNový den
08:30  ČT sportPanorama
09:00  CNN Prima NewsPrávě dnes
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:00  Nova InternationalPolední Televizní noviny
12:05  ČT sportPanorama
12:30  ČT24Zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
13:30  ČT24Zprávy
13:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
14:20  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:30  ČT24Zprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
15:20  CNN Prima NewsK věci
15:30  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  ČT24Zprávy
16:30  CNN Prima NewsKrimi zprávy
16:55  CNN Prima NewsZprávy z regionů
17:00  ČT24Zprávy
17:30  ČT24Zprávy
17:30  CNN Prima NewsK věci
18:00  ČT24Zprávy
18:35  CNN Prima NewsZprávy PLUS
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
21:20  Prima StarTo je fór!
21:30  CNN Prima News360°
23:00  CNN Prima NewsZprávy
23:55  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
23:55  CNN Prima News360°

čtvrtek 15.

00:00  ČT24Zprávy
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
02:00  ČT24Zprávy
02:40  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:25  Nova InternationalSnídaně
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
04:20  CNN Prima News360°
05:00  ČT24Zprávy
05:55  Nova InternationalSnídaně
05:55  CNN Prima NewsNový den
06:00  CNN Prima NewsNový den
08:30  ČT sportPanorama
09:00  CNN Prima NewsPrávě dnes
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:00  Nova InternationalPolední Televizní noviny
12:00  ČT sportPanorama
12:30  ČT24Zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
13:30  ČT24Zprávy
13:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
14:20  CNN Prima NewsZprávy PLUS
15:00  CNN Prima NewsZprávy
15:20  CNN Prima NewsK věci
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  ČT24Zprávy
16:30  CNN Prima NewsKrimi zprávy
16:55  CNN Prima NewsZprávy z regionů
17:00  ČT24Zprávy
17:30  ČT24Zprávy
17:30  CNN Prima NewsK věci
18:00  ČT24Zprávy
18:35  CNN Prima NewsZprávy PLUS
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
21:30  CNN Prima News360°
23:00  CNN Prima NewsZprávy
23:55  CNN Prima News360°

pátek 16.

00:00  ČT24Zprávy
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
01:35  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
02:00  ČT24Zprávy
02:10  Nova InternationalTelevizní noviny
02:55  Nova InternationalSnídaně
03:00  ČT24Zprávy
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
05:00  ČT24Zprávy
05:55  Nova InternationalSnídaně
06:00  ČT24Zprávy
06:00  CNN Prima NewsNový den
08:30  ČT sportPanorama
09:00  CNN Prima NewsPrávě dnes
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:00  Nova InternationalPolední Televizní noviny
12:30  ČT24Zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
13:30  ČT24Zprávy
13:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
14:20  CNN Prima NewsZprávy PLUS
14:30  ČT24Zprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
15:20  CNN Prima NewsK věci
15:30  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
16:30  ČT24Zprávy
16:30  CNN Prima NewsKrimi zprávy
16:55  CNN Prima NewsZprávy z regionů
17:00  ČT24Zprávy
17:30  ČT24Zprávy
17:30  CNN Prima NewsK věci
18:00  ČT24Zprávy
18:35  CNN Prima NewsZprávy PLUS
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  CNN Prima NewsZprávy
21:30  CNN Prima News360°
23:00  CNN Prima NewsZprávy
23:55  CNN Prima News360°

sobota 17.

00:00  ČT24Zprávy
00:50  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:00  ČT24Zprávy
01:25  CNN Prima NewsNový den
02:00  ČT24Zprávy
02:15  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:05  Nova InternationalSnídaně
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
05:00  ČT24Zprávy
06:00  ČT24Zprávy
06:00  CNN Prima News360°
07:00  CNN Prima NewsZprávy
07:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
07:55  Nova InternationalVíkendová Snídaně
08:00  CNN Prima NewsZprávy
09:00  CNN Prima NewsZprávy
10:00  CNN Prima NewsZprávy
10:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
11:00  ČT24Zprávy
11:00  CNN Prima NewsZprávy
11:25  CNN Prima NewsZprávy PLUS
11:55  CNN Prima NewsPolední zprávy
12:30  CNN Prima NewsK věci
13:00  ČT24Zprávy
13:00  CNN Prima NewsZprávy
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
15:00  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
17:00  ČT24Zprávy
17:00  CNN Prima NewsZprávy
18:00  ČT24Zprávy
18:00  CNN Prima NewsZprávy
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
21:00  ČT24Zprávy
21:05  CNN Prima NewsZprávy
22:00  ČT24Zprávy
22:00  CNN Prima NewsZprávy

neděle 18.

00:00  ČT24Zprávy
00:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
01:00  ČT24Zprávy
02:00  ČT24Zprávy
02:10  CNN Prima NewsShowtime magazín
02:15  Nova InternationalTelevizní noviny
03:00  ČT24Zprávy
03:25  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
04:00  ČT24Zprávy
05:00  ČT24Zprávy
06:00  CNN Prima NewsSHOWTIME
06:15  CNN Prima NewsShowtime magazín
07:00  ČT24Zprávy
07:00  CNN Prima NewsZprávy
07:55  Nova InternationalVíkendová Snídaně
08:00  ČT24Zprávy
08:00  CNN Prima NewsZprávy
08:30  ČT sportPanorama
09:00  ČT24Zprávy
09:00  CNN Prima NewsZprávy
10:00  CNN Prima NewsZprávy
10:30  CNN Prima NewsZprávy PLUS
11:00  ČT24Zprávy
13:00  ČT24Zprávy
14:00  ČT24Zprávy
14:00  CNN Prima NewsZprávy
15:00  ČT24Zprávy
15:00  CNN Prima NewsZprávy
16:00  ČT24Zprávy
16:00  CNN Prima NewsZprávy
17:00  ČT24Zprávy
17:00  CNN Prima NewsZprávy
18:00  ČT24Zprávy
18:00  CNN Prima NewsZprávy
18:52  CNN Prima NewsPočasí
18:55  CNN Prima NewsHLAVNÍ ZPRÁVY
19:30  Nova InternationalTelevizní noviny
19:40  CNN Prima NewsKrimi zprávy
19:40  Prima PlusKrimi zprávy
19:55  CNN Prima NewsSHOWTIME
19:55  Prima PlusSHOWTIME
20:15  Barrandov TVMOJE ZPRÁVY
22:00  ČT24Zprávy